Tietoa laatuarvostelusta

VVJ:n laatuarvostelussa hevosia arvioidaan neljällä osa-alueella, joiden lisäksi on mahdollista kerätä lisäpisteitä. Tehtäväänsä perehdytetyt tuomarit pisteyttävät hevoset osa-alueittain. Lopuksi pisteet lasketaan yhteen ja päätuomari myöntää hevoselle pisteiden mukaisen laatuarvostelupalkinnon, jonka voi merkitä myös hevosen sivuille.

Jokaisen laatuarvostelutilaisuuteen osallistuvan tulisi lukea tarkasti tämän sivun ohjeet, jottei turhia hylkyjä tulisi. Sivua kannattaa myös seurata aktiivisesti, sillä laatuarvostelu elää jatkuvasti muuttuvan virtuaalimaailman mukana - ohjeet saattavat siis muuttua.

Huomioithan ilmottaessasi arvosteltavaa hevostasi tilaisuuteen, että tuomarit voivat aloittaa arvostelun heti hevosen ilmestyttyä osallistujalistaan. Tarkista siis jo ennen osallistumista, että linkit vanhempien ja jälkeläisten sivuille toimivat, ja että sivuilta löytyy kaikki tarvittava tieto.

Jos pisteiden kanssa on epäselvyyksiä, tuomareihin voi ottaa yhteyttä sähköpostilla ennen seuraavan tilaisuuden viimeistä ilmottautumispäivää ja kysyä, miksi hevosesi on saanut sellaiset pisteet kun on.


Laatuarvostelukelpoisuus

Hevosen/ponin pitää täyttää seuraavat kriteerit voidakseen osallistua VVJ:n laatuarvostelutilaisuuteen.

» VVJ:n alaisia sijoituksia täytyy olla vähintään 15, joko hevosen omalta tai alemmalta tasolta
- Koulutustasoa korkeammalta tasolta voitettuja sijoituksia ei lasketa kilpailupisteisiin
- Koulutustason tulee löytyä selkeästi hevosen sivuilta
- Sijoitukset tulee merkata niin, että niistä tulee selvästi ilmi jaoksen alaisuus ja taso
- VVJ-Cup-sijoitusten ja -voittojen tulee löytyä hevosen sivuilta ctrl + f toiminnolla hakusanoilla VVJ-Cup tai VVJ Cup

» Hevoselta tulee löytyä ainakin yksi kuva
- Myös piirretyt kuvat arvostellaan
- Kuvien tekijänoikeusmerkinnät tulee löytyä sivuilta selkeästi
- Myös pääkuva kelpaa

» Hevonen tulee olla rekisteröity VRL:n hevosrekisteriin
- Omistajan ja ilmoittajan VRL-tunnus tulee olla sama hevosen omilla sivuilla ja VRL:n profiilissa

» Hevosen tulee olla vähintään 6-vuotias
- Ikääntyminen tai ikä tulee merkitä selkeästi hevosen sivuille tai sivuilta täytyy löytyä linkki ikääntymiseen
- Hevosen tulee olla elossa laatuarvostelupäivänä

» Lisäksi hevosen sivuilta tulee löytyä virallinen nimi, sukupuoli, rotu sekä VH-tunnus ja omistajan VRL-tunnus


Tilaisuudet

» Varsinainen laatuarvostelutilaisuus järjestetään kerran kuukaudessa ja tilaisuuteen otetaan 15 osallistujaa. Yksi omistaja saa tuoda vain yhden hevosen per tilaisuus. Tilaisuuteen saavat osallistua vain ne hevoset, jotka eivät ole vielä osallistuneet yhteenkään tilaisuuteen.

» Uusintatilaisuus järjestetään joka toinen kuukausi ja siihen otetaan korkeintaan 10 osallistujaa. Yksi omistaja saa tuoda vain yhden hevosen per uusintatilaisuus. Osallistumisoikeus on vain niillä hevosilla, jotka ovat aiemmin osallistuneet varsinaiseen tilaisuuteen.

» Hevonen voi korottaa palkintoaan korkeintaan kerran, laatuarvostelutilaisuuteen saa siis osallistua yhteensä vain kaksi (2) kertaa. Parempi palkinto jää aina voimaan.

» Tilaisuuteen voi ilmottautua VIP:iin asti, tai kunnes tilaisuus on täynnä. Jos hevonen ei mahdu tilaisuuteen, koska se täyttyy, mutta ilmottautuminen on lähetetty ennen kuin kutsuun on päivitetty tilaisuuden olevan täynnä, hevonen siirtyy automaattisesti seuraavan kuukauden tilaisuuteen (poikkeus uusintatilaisuudet, joissa tätä käytäntöä ei ole).


Hylkäyssyyt

» Tilaisuus on täynnä / hevonen on ilmoitettu VIP:in jälkeen.
» Hevonen on alle 6-vuotias (tai ikää tai ikääntymistä ei ole merkitty)
» Hevosella on alle 15 VVJ:n alaista sijoitusta
» Hevosen sivut tai kuvat eivät toimi päätuomarilla
- Jos sivut eivät toimi yhdellä tai useammalla tuomarilla tuomarointihetkellä, hevonen saa 0 pistettä siitä osa-alueesta
» Hevosella on selvästi väärän sukupuolen tai rodun kuvat sivuilla merkittyyn tietoon verrattuna
- Tämän täytyy tulla ilmi kuvasta, edes tuomarin varma tieto ei riitä, jos kuva kuitenkin näyttää oikean sukupuolen/rodun edustajalta
» Hevosella on useamman hevosen kuvia, tekijänoikeuksia ei ole merkitty tai kuvat ovat selvästi laittomat
» Hevonen on kuollut laatuarvostelupäivänä
» Hevosta ei ole rekisteröity VRL:n hevosrekisteriin
» Omistajan VRL-tunnus hevosen sivuilla ja VRL:n profiilissa eivät vastaa toisiaan


Tuomarit

» Päätuomari
- Wolf
» Rakenne-tyyppiarvostelu
- Miia-Maria, taffel
» Kilpailumenestys
- Cannabia
» Sukupisteet
- Frida
» Jälkeläispisteet
- alhippa., Ada
» Lisäpisteet
- Wolf
» Varatuomarit
- yersinio (rakenne, jälkeläis- ja kilpailupisteet), Ada (lisäpisteet), Christa W. (rakenne)

» Mikäli tuomarointi kiinnostaa, yhteyttä voi milloin tahansa ottaa VVJ:n laatuarvostelun sähköpostiin.