Tämä pisteytys on käytössä tilaisuudesta 10/2014 eteenpäin. Vanhan pisteytyksen löydät täältä.

Rakenne - max 10p.

Kaksi tai useampi tuomari arvostelee hevosen rakenteen pisteyttämällä (asteikolla 0-10 p.) alla olevan kaavakkeen mukaisesti. Tuomareiden pisteet lasketaan yhteen ja jaetaan tuomarimäärällä, jolloin tulokseksi saadaan hevosen lopulliset pisteet. Piirretyt kuvat arvostellaan kuten valokuvat: arvostelemalla piirroksen esittämää hetkeä, ei piirustuksen taidokkuutta.

Rakenne arvostellaan lähtökohtana hevosen sopivuus omaan käyttötarkoitukseensa (laji ja taso!). Vaikka hevonen olisi täydellinen rotunsa edustaja, se ei välttämättä sovellu rakenteessa puolesta käyttötarkoitukseensa tai tasolle jolla sen väitetään/oletetaan kilpailevan, eikä voi tällöin saada täysiä pisteitä.

Rakennekuvaksi lasketaan hevosen sivulta otettu kuva, jossa hevonen näkyy kokonaan (mikäli hevosella on päällään varusteita, voidaan hevonen arvostella vain niiltä osin mistä rakenne voidaan arvostella kokonaan). Liikekuvaksi lasketaan hevosen esim. ravi- tai laukkakuva ratsastajan kanssa tai ilman, täysiin pisteisiin vaaditaan kuitenkin nimenomaan ratsastuskuva.

Mikäli hevosella on yksikin valjakkokuva (liikkeessä) saa hevonen + 1 pisteen (ei koske täydet pisteet saanutta hevosta). Valjakkokuva voidaan myös laskea liikekuvaksi, mikäli se täyttää muut liikekuvien kriteerit.

Pelkällä pääkuvalla voi osallistua, mutta se johtaa yleensä rakennearvostelusta 0 pisteen saamiseen. Pelkkä pääkuva ei kuitenkaan johda hevosen hylkäämiseen.


0 pistettä
- Hevosella ei ole lainkaan kuvia
- Hevosella on kuvat, joista on erittäin vaikea tai mahdoton arvostella (esim. pelkkä pääkuva)
- Hevosella on kuvat väärää sukupuolta edustavasta hevosesta esim. Tammalla orin/ruunan kuvat (tästä oltava tuomarilla 100% varmuus!)
- Hevosella on kuvia useammasta kuin yhdestä hevosesta (varsakuvia ei lasketa!)

1 - 3 pistettä
- Hevosella on useita erittäin pahoja rakennevirheitä
- Hevosella on kuvat, joista on hankala arvostella

4 pistettä
- Hevosella on vain heikko rakenne

5 pistettä
- Hevosella on kohtalainen rakenne
- Hevosella on heikko rakenne ja heikot liikekuvat
- Hevosella on tyydyttävät liikekuvat

6 pistettä
- Hevosella on keskinkertainen rakenne
- Hevosella on kohtalainen rakenne ja tyydyttävät liikekuvat
- Hevosella on kohtalaiset liikekuvat

7 - 8 pistettä
- Hevosella on hyvä rakenne
- Hevosella on keskinkertainen rakenne ja kohtalainen liikekuva
- Hevosella on hyvät liikekuvat

9 pistettä
- Hevosella on erinomainen rakenne
- Hevosella on hyvä rakenne ja hyvät liikekuvat
- Hevosella on lähes erinomainen liikekuva

10 pistettä
- Hevosella on erinomainen rakenne ja hyvät liikekuvat
- Hevosella on erinomaiset liikekuvat, joista ilmenee hevosen erinomainen sopivuus käyttötarkoitukseensa


Kilpailumenestys - max 40p.

Kilpailumenestys on mahdollista pisteyttää tällä hetkellä kahdella tapaa: sijoituksien tai ominaisuuspisteiden mukaan.

Sijoitukset
- Kilpailumenestys lasketaan hevosen sivuille merkittyjen sijoitusten perusteella, 1p. / sijoitus ja 1p. / voitto, 40 pisteeseen asti.
- Täydet pisteet vähintään 40 sijoituksella tai vähintään 27 voitolla tai näiden yhdistelmällä esim. 10 voittoa + 25 muuta sijoitusta = 40p.
- Merkityistä sijoituksista saa pisteitä mikäli niistä löytyy seuraavat tiedot: päivämäärä ja taso, sekä kilpailupaikka, kutsusivun osoite tai linkki VRL:n tulosarkistoon.
- Kilpailukalenterissa tai sijoituksen yhteydessä tulee mainita selkeästi jaoksen alaisuus.
- Hevosella tulee olla vähintään 10 sijoitusta, jotta se on laatuarvostelukelpoinen.
- Hevosen sijoituksista vähintään 10 tulee olla sen omalta tai yhtä alemmalta kilpailutasolta (esim. vaikeaa valjakkoa kilpailevalla vaikeassa tai vaativassa luokassa).
- Hevosella tulee olla vähintään 10 sijoitusta, jotta se on laatuarvostelukelpoinen.
- Hevonen ei voi kilpailla koulutustasoaan vaativammissa luokissa.
- Hevosen koulutustasoksi katsotaan se, mikä on hevosen sivuilla mainittu. (Hevosen sivuilla tulee mainita koulutustaso!)

Ominaisuuspisteet
Kone laskee hevosen itsensä tai vanhemman/jälkeläisen kilpailupisteet automaattisesti. Pisteissä on huomioitu rinnakkaislajien kisaaminen ja niiden vaikutus ominaisuuspisteisiin huolimatta siitä onko rinnakkaislajeja 0 vai 3.

Hevonen voi saada myös miinuspisteitä mikäli alittaa tyyppikohtaisen minimitason:
- Pienet ponit sk. alle 140 cm = ei tasovaatimuksia
- Isot ponit (sk. 140-148 cm) ja suomenhevoset = Helppo A
- Puoliveriset = Vaativa A
- 1 tason alitus = -2 p.
- 2 tason alitus = -5 p.
- 3 tai useamman tason alitus = -10 p.
Vähennys tehdään vaikka hevonen ei olisi saavuttanut täysiä kilpailupisteitä.


Vanhempien kilpailumenestys - max 20p. (+5p.)

- Mikäli hevosen toinen vanhempi on VVJ-palkittu, saa hevonen tästä osiosta 10 pistettä + 2 lisäpistettä
- Toisen vanhemman kilpailumenestys lasketaan ko. vanhemman sivuilta löytyvien sijoitusten tai VRL:n profiilissa olevien ominaisuuspisteiden perusteella alla olevien pisteytyksien mukaisesti.
- Mikäli hevosen molemmat vanhemmat on VVJ-palkittu, saa hevonen tästä osiosta 20 pistettä + 5 lisäpistettä
- Mikäli hevosen vanhempia ei ole palkittu, lasketaan kilpailumenestys vanhempien sivuilta löytyvien sijoitusten tai VRL:n profiilissa olevien ominaisuuspisteiden perusteella alla olevien pisteytyksien mukaisesti.
- Vanhempien laatuarvostelupalkinnoista saatavia lisäpisteitä on mahdollista korvata suvun muiden hevosten saamilla laatuarvostelupalkinnoilla: 0,25 p./palkinto (pisteet lasketaan vain hevosen sivuille merkittyjen sukulaisten saamista palkinnoista)
- Laatuarvostelupalkinnot tulee pystyä todentamaan laatuarvostelun palkitut-listoilta tai palkitun hevosen VRL:n profiilista!

Pisteytys sijoituksista
- 0,5p. / sijoitus tai voitto
- Ei vanhempikohtaista rajoitusta
- Täydet pisteet, kun vanhemmilla on yhteensä vähintään 40 sijoitusta

Pisteytys ominaisuuspisteistä
- Porrastettujen pisteytys on sama kuin hevosen oman kilpailumenestyksen arvioinnissa.
- Vanhempien kohdalla minimitasoa ei ole määritelty, eikä vanhempien pisteistä voi saada miinuksia.
- HUOM! Cannabia onko maksimi 10p/vanhempi?!

Pisteytys sukuselvityksestä
Suvuttomilla hevosilla vanhempien kilpailupisteet korvataan sukuselvityksen arvioinnilla, josta on mahdollista saada enintään 25 pistettä. Sukuselvityksessä arvostellaan tekstin realistisuutta ja sujuvuutta (luettavuus, oikeinkirjoitus). Sukuselvityksessä tärkeintä on sisältö, ei pituus. Huom! Olemassaolevien vanhempien kilpailumenestystä EI VOI korvata sukuselvityksellä.

- Yhden polven sukuselvityksestä enintään 10 p. (max. 5 p./hevonen)
- Kahden polven sukuselvityksestä enintään 20 p. (max. 2,5 p./hevonen)
- Kolmen polven sukuselvityksestä enintään 25 p. (max. 0,6 p./hevonen)
- Keksityistä palkinnoista ei saa lisäpisteitä (mutta niistä saa sukuselvityksessä mainita realistisissa määrin, kaikki suvun hevoset eivät voi olla ykköspalkittuja joka lajissa!)


Jälkeläisten kilpailumenestys - max 20p. (+5p.)

- Mikäli hevosella on yksi VVJ-palkittu jälkeläinen saa se tästä osiosta 10 pistettä + 2 lisäpistettä
- Loput jälkeläispisteet lasketaan muiden jälkeläisten sivuilta löytyvien sijoitusten tai VRL:n profiilissa olevien ominaisuuspisteiden perusteella alla olevien pisteytyksien mukaisesti.
- Kahdesta tai useammasta VVJ-palkitusta jälkeläisestä hevonen saa tästä osiosta 20 pistettä + 5 lisäpistettä
- Mikäli hevosen jälkeläisistä yksikään ei ole VVJ-palkittu, lasketaan kilpailumenestys jälkeläisten sivuilta löytyvien sijoitusten tai VRL:n profiilissa olevien ominaisuuspisteiden perusteella alla olevien pisteytyksien mukaisesti.
- Laatuarvostelupalkinnot tulee pystyä todentamaan laatuarvostelun palkitut-listoilta tai palkitun hevosen VRL:n profiilista.

Pisteytys sijoituksista
- 0,5p. / sijoitus tai voitto
- Enintään 10p. / jälkeläinen
- Täydet pisteet, kun hevosella on vähintään kaksi jälkeläistä joilla molemmilla vähintään 20 sijoitusta

Pisteytys ominaisuuspisteistä
- Porrastettujen pisteytys on sama kuin hevosen oman kilpailumenestyksen arvioinnissa, kuitenkin enintään 10 p. / jälkeläinen.
- Jälkeläisten kohdalla minimitasoa ei ole määritelty, eikä jälkeläisten pisteistä voi saada miinuksia.Lisäpisteet - max 15p.

Lisäpisteet ovat panostamista hevoseen ja omistajan itsensä tekemä työ on aina arvokkaampaa kuin ulkopuolisten henkilöiden.

Valmennus tarkoittaa valjakkoajovalmennusta. Kouluvalmennuksella on mahdollista saada maksimissaan puolet valmennuksen maksimipistemäärästä.

Päiväkirjamerkintä on merkintä hevosen kanssa tehdystä työstä ja siihen lasketaan myös muut kuin laatuarvostelulajin valmennukset. Toisen lajin valmennuksesta (VAIN omistajan kirjoittama!) voi saada enintään puolet pisteistä esim. 100 sanan estevalmennus omistajan kirjoittamana max. 1p. Muun kuin omistajan kirjoittama estevalmennus = 0p.

Mikäli valmennus/päiväkirjamerkintä täyttää annetut laatukriteerit (= oikeinkirjoitus, tekstin sujuvuus ja sisältö) saa siitä ao. listan mukaiset pisteet, muussa tapauksessa 0p. Pelkkä riittävän pitkä teksti ei siis takaa pisteiden saamista!

Tekstien sanamäärät tarkistetaan laatuarvosteluiden käyttämällä sanalaskurilla.

Luonnekuvaus: Luonnekuvauksessa arvioidaan oikeinkirjoitusta, tekstin sujuvuutta ja sisältöä. Luonteessa huomioidaan myös hevosen sopivuutta käyttötarkoitukseensa.
- Vähintään 250 sanaa
- Omistajan kirjoittama max. 5p.
- Muu kuin omistajan kirjoittama max. 3p.

Päiväkirjamerkinnät/valmennukset: Merkinnöissä arvioidaan oikeinkirjoitusta, tekstin sujuvuutta ja sisältöä.
Lyhyet
- Vähintään 100 sanaa
- Omistajan kirjoittama +2p.
- Muu kuin omistajan kirjoittama +1p. (kouluvalmennus max. 0,5p.)
Pitkät
- Vähintään 200 sanaa
- Omistajan kirjoittama +4p.
- Muu kuin omistajan kirjoittama +2p. (kouluvalmennus max. 1p.)
Erittäin pitkät
- Vähintään 450 sanaa
- Omistajan kirjoittama +5p.
- Muu kuin omistajan kirjoittama +2,5p. (kouluvalmennus max. 1p.)

Tarinakilpailuiden tarinat
- Tarinat löydyttävä hevosen sivuilta tai päiväkirjasta selkeästi merkittyinä
- Tarinan yhteydessä oltava tehtävänanto tai linkki kilpailukutsuun josta tehtävänanto voidaan tarkistaa. Muissa kuin jaoksen alaisissa tarinakilpailuiden tarinoissa tulee olla aina linkki toimivaan kilpailukutsuun josta löytyy myös tulokset!
- VVJ:n alainen +2p.
- Muu kuin jaoksen alainen tai eri laatuarvostelulajin alainen +0,5p.

Aiemmin myönnetyt palkinnot
- YLA 1 palkinto +1p.
- YLA 2-3 palkinto +0,5p.
- KRJ-palkinto +1p.
- KTK-palkinto +0,5p.
- NJ: VIR MVA, Ch +0,5p.
- VNT: Reserve, Supreme, Superior +0,5p.
- PKK: VIP MVA Fn, Fn, PP-MVA, PPK-V +0,5p.
- VSN: kaikki +0,5p.


Cup- ja Mestaruus-sijoitukset - rajattomasti

Jokaisesta VVJ Cup -sijoituksesta/voitosta saa yhden lisäpisteen. Sijoituksien on löydyttävä selkeästi hevosen omilta sivuilta hakusanoilla VVJ-Cup tai VVJ Cup.
VVJ Mestaruuskilpailusta jaetaa pisteitä seuraavanlaisesti. Kilpailusijoitukset ja -voitot tulee löytyä selkeästi hevosen omilta sivuilta hakusanoilla VVJ-Mestaruus tai VVJ Mestaruus.
- Osakilpailun sijoitus = 0,5p.
- Osakilpailun voitto = 1p.
- Finaalin sijoitus = 1p.
- Finaalin voitto = 2p.


Palkinnot

VVJ-I - 100->p.
VVJ-II - 90-99,9p.
VVJ-III - 75-89,9p.
ei palkintoa alle 75 pisteen

- Maksimipisteet 115p. + Cup- ja Mestaruus-pisteet
- Yksi hevonen saa uusia palkintonsa vain kerran (eli osallistua laatuarvosteluun yhteensä vain 2 kertaa)
- Palkinnoista parempi jää voimaan.