Yleistä kilpailuiden järjestämisestä

» Järjestäessä VVJ:n alaiset kilpailut, sitoudut pitämään ne loppuun asti ja lähettämään ajoissa tulokset.
» Jaosten yhteiset pelisäännöt voi löytää täältä
» Kilpailuiden järjestäjällä tulee olla VRL-tunnus.
» Ranking-pisteitä ei jaeta VRL:n tauon takia.
» VVJ-Cup sijoitukset huomioidaan kisapisteissä laatuarvostelussa.
» Mikäli henkilö rikkoo tämän sivun sääntöjä, voidaan vakavasta rikkeestä (esim. tulosvilppi) antaa henkilölle kilpailuiden järjestämiskielto.
» 15.8.2013 alkaen anotuissa kilpailuissa ei enää saa vaatia seuraa osallistujalta! Seuraan kuuluminen on vapaaehtoista, mutta suositeltavaa.

» 13.10.2013 voimaan tulevat muutokset merkitty punaisella!

Anominen

Kun olet luonut sääntöjen mukaisen kilpailukutsun, voit anoa kilpailut pidettäväksi VRL:n kautta omasta profiilistasi.

Jos anomuksessa tai kutsussa ei ole virheitä, anomus lisätään kalenteriin ilman erillistä ilmoitusta. Jos kutsussa on jotain väärin, saat VRL:n pikaviestinä huomautuksen virheellisistä tiedoista. Eli olkaa tarkkoina!

Kutsu ja sen sisältö

Kutsusivulla tulee olla seuraavat asiat:
» Kilpailuiden pvm / viimeinen ilmoittautumispäivä (merkitse myös vuosi päivämääriin!)
» Kilpailuiden järjestyspaikka (VRL:ään rekisteröity talli)
» Järjestävä seura, jos se on mainittu anomuksessa
» Vastuuhenkilön nimi & sähköpostiosoite
» Vastuuhenkilön VRL-tunnus (9/2012 alkaen)
» Ohjeet ja toimiva sähköpostiosoite osallistumista varten
» Osallistumisrajoitukset (Yksi hevonen saa osallistua vain yhteen luokkaan kilpailuissa)
» Kilpailuiden avoimuus (esim. tietylle hevosrodulle, -tyypille tai seuralle avoimet kilpailut)
» Luokkien maksimiosallistujamäärät, jos kaikkiin luokkiin maksimimäärä on sama, yksi maininta riittää, muuten määrät täytyy mainita erikseen jokaisen luokan kohdalla esim. luokkalistassa.
» Osallistumismuoto (ks. sivun alakohdat: rajoitukset) Huom! Jokaiseen kutsuun tulee voida osallistua erikseen!
» Tulosten arpomis-/tuomarointitapa, Huom! "Arvontakone" ei ole arvontatapa!
» Kaikki anomislomakkeessa mainitut asiat tulee mainita myös kutsussa!

Esimerkkikutsua (ei vielä toiminnassa) voi vapaasti käyttää sääntöjen hahmottamiseen tai pohjana omalle kutsulle.

Rajoitukset

Anomista koskevat rajoitukset
» Yksi henkilö voi anoa kerrallaan kilpailuja etuuspisteidensä mukaisesti
» Uudet kutsut voi anoa vasta kun vanhojen kilpailuiden tulokset on lähetetty VVJ:n tulosjonoon
» Yksi henkilö voi anoa useammat kilpailut samalle päivälle, mutta eri tallilla. Yhdellä tallilla voi samana päivänä järjestää useampia saman jaoksen kilpailuja, kunhan vastuuhenkilö on eri. (alk. 15.03.2013)
» Seurakilpailuja voi järjestää
» Kutsut voi anoa avoimeksi esim. tietyille hevosrodulle tai -tyypille
» Kilpailut tulee ilmoittaa kalenteriin vähintään 14 vuorokautta, mutta aikaisintaan 28 vuorokautta (4vko) ennen viimeistä ilmoittautumispäivää
» Suoraan kalenteriin menevissä kilpailuissa (lajikohtaiset etuuspisteet 25 tai enemmän) VIP voi olla 7vrk:n päässä kilpailun lisäämisestä kalenteriin.
» Viimeisen ilmoittautumispäivän ja varsinaisen kilpailupäivän välillä on oltava vähintään kolme (3) vuorokautta (esim. kilpailut 04.10 ja VIP 01.10), maksimissaan 12 vuorokautta.


Kilpailuita koskevat rajoitukset
» Yhteen luokkaan on otettava vähintään 30 ja korkeintaan 100 osallistujaa
» Luokkia tulee järjestää kisoissa vähintään 2, enintään 12
» Kilpailuissa ei saa järjestää muita luokkia kuin tällä sivulla mainitut
» Luokka on järjestettävä, vaikka osallistujia olisi vain 1 kpl
» Kilpailuihin ei saa ottaa osallistujia ennenkuin kutsu löytyy VRL:n kalenterista
» Kilpailuiden tulokset tulee ilmoittaa viim. kaksi viikkoa kilpailupäivästä VRL:n tulosten lähetykseen. (Tulosten lähettämättä jättämisestä seurauksena etuuspisteiden nollaus)


Osallistumista koskevat rajoitukset
» Kaikilla kilpailuihin osallistuvilla tulee olla VRL-tunnus, mutta 15.8.2013 jälkeen anotuissa kutsuissa ei saa vaatia seuraan kuulumista!
» Hevosten VH-numerot ovat vapaaehtoisia
» Yksi hevonen saa osallistua vain yhteen luokkaan kilpailuissa (Tiedon löydyttävä kutsusta!)
» Yksi henkilö saa osallistua korkeintaan 10% yhden luokan osallistujista (esim. 30 osallistujan luokkaan, yhdeltä ihmiseltä 3 valjakkoa / luokka)
» Poniluokkiin menevät kaikki 148cm korkuiset ja sitä matalammat ponit ja hevoset rotuun katsomatta! Sama koskee hevosluokkia - jos poni on yli 148cm korkuinen, osallistuu se tällöin hevosluokkaan
» Suositus: useamman kutsun ryppäässä kilpailijalla mahdollisuus osallistua myös yksittäiseen kilpailuun. (Pakko muuttuu suositukseksi 13.10.2013)
» Groomi on vapaaehtoinen, sitä ei saa vaatia
» Kutsun osallistumismuodon tulee olla:

» Yksilövaljakkoluokkiin:
Ajajan nimi (VRL-00000) - hevonen VH-00000 (- mahd. groomin nimi)

» Pari- ja tandemvaljakkoluokkiin:
Ajajan nimi (VRL-00000) - hevonen VH-00000 && hevonen VH-00000

Luokat

VVJ:n alaisissa valjakkokisoissa voi järjestä vain seuraavia luokkia:
    » noviisi koulukoe (A)
    » noviisi tarkkuuskoe (B)
    » noviisi kestävyyskoe (C)
    » noviisi yhdistetty (Yhd.)

    » vaativa koulukoe (A)
    » vaativa tarkkuuskoe (B)
    » vaativa kestävyyskoe (C)
    » vaativa yhdistetty (Yhd.)

    » vaikea koulukoe (A)
    » vaikea tarkkuuskoe (B)
    » vaikea kestävyyskoe (C)
    » vaikea yhdistetty (Yhd.)

Luokkamerkintöihin tulee myös liittää, onko se tarkoitettu yksilö-, pari- vai tandemluokaksi, ja onko se avoin kaikille osallistujille, vai esim. jollekin tietylle rodulle tai vaikka vain poneille tai hevosille, esim:
    » noviisi koulukoe yksilöille, avoin
    » vaativa yhdistetty pareille, poneille

Tulokset ja niiden lähettäminen

Tuloksien tultua kilpailuista, tulee kaikki osallistujat ilmoittaa VRL:n tulosten lähetysten kautta arkistoon.
Tulossivun tulee säilyä internetissä vähintään kaksi (2) kuukautta kilpailupäivästä!

Sijoitukset

Sijoitukset määritellään osallistuneiden määrän mukaan seuraavasti:
1-3 (osallistujaa) / 1 (sijoittunut)
4-8 / 2
9-15 / 3
16-24 / 4
25-35 / 5
36-48 / 6
49-63 / 7
64-80 / 8
81-99 / 9
100 / 10


Tulosten muodostaminen

VVJ:n alaisissa kilpailuissa kuka tahansa saa tuomaroida ja tuomari saa itse myös osallistua tuomaroimiinsa luokkiin. Tuomaroinnissa on oltava täysin puolueeton (esim. omia hevosia ei ole hyväksyttävää siirtää pois sijoituksilta, vaikka niitä tuntuisi tulevan "liikaa"), sillä mahdollisista vilppitilanteista rankaistaan.

- Lyhyt arvonta:
yleisesti käytetty tulosten muodostustapa, jolloin kilpailuiden järjestäjä kopioi osallistujalistan esimerksi Virtuaalisia-sivuston tulosautomaattiin ja koneen arvottua tulokset kopioi järjestäjä ne suoraan sellaisinaan kutsusivulle tuloksille varattuun paikkaan.

- Pitkä arvonta:
tulokset arvotaan luokkaa kohden useamman kerran ja kunkin valjakon sijaluvut lasketaan yhteen, jolloin pienimmän yhteenlasketun sijaluvun saaja voittaa ja suurimman sijaluvun luonnollisesti häviää.

Pitkän arvonnan voi valjakkoajossa toteuttaa myös sillä tavoin, että yhtä "yhdistettyä" luokkaa kohden järjestetään erikseen osakokeet (joko kaikki kolme osakoetta tai vain kaksi, yleensä tällöin koulu- ja tarkkuuskokeet), joista arvotaan lyhyellä arvonnalla tulokset, tällöin otetaan osallistujat vain yhdistettyyn luokkaan ja lisätään nämä samat osallistujat eri osakokeiden luokkiin. Tällöin osakokeiden luokat arvotaan lyhyellä arvonnalla ja tulokset ilmoitetaan erillisinä luokkina VRL:ään. Kuitenkin tulokset yhdistettyyn saadaan samalla tavalla kuin "perinteisessä" pitkässä arvonnassa - tällöin valjakot kuitenkin saavat rankingpisteet jokaisen osakokeen menestyksestä erikseen. (HUOM! Tulosten lähetyslomakkeessa pitkä arvonta menee suhteutetun arvonnan alle!)
    » tämä arvontatyyli on ainoa, jossa valjakko tavallaan osallistuu useampaan kuin yhteen luokkaan!
    » mikäli haluat järjestää kilpailut tällä tyylillä, etkä välttämättä täysin ymmärtänyt selvitystäni, ota rohkeasti
        yhteyttä VVJ:n sähköpostiin!

- Suhteutettu arvonta:
Tähän arvontatyyliin jokainen voi kehittää oman tapansa, mutta oleellista on, että hevoset pisteytetään tai laitetaan paremmuusjärjestykseen yleensä aiemman kisamenestyksen mukaan ja arvonnassa otetaan tämä jollain tapaa huomioon.
    » suhteutettu arvonta kuuluu niihin menetelmiin joihin kannattaa joko kysyä alkuun apua tai ainakin varmistaa
       ennen kutsun tekoa, että oma tyyli lasketaan suhteutetun arvonnan piiriin!

- Kysymykset:
Kilpailuiden järjestäjä laittaa joko kutsusivulle kunkin luokan pisteytykseen käytettävät kysymykset (joiden soisi jollain tapaa koskevan lajia itseään) tai lähettää ne osallistujille saadessaan ilmoittautumiset sähköpostiinsa. Tällöin parhaiten kysymyksiin vastannut saa eniten pisteitä ja voittaa, huonoiten kysymysten asiat osannut häviää.

- Tarinat:
osallistujan kannalta vaativin, mutta myös palkitsevin tulostensaantitapa on tarinat, kilpailuiden järjestäjä voi rajata tarinoiden aihetta, kertomistyyliä ja pituutta täysin omien mielihalujen mukaan, eikä tarinoiden tarvitse todellakaan kertoa aina pelkästä suorituksesta - miellyttävin tarina voittaa, eikä yleensä siitä rankaista, vaikka itse tarinassa homma ei olisikaan mennyt putkeen, kunhant tarina on hyvin kirjoitettu ja tuomarin mielestä paras aiheenrajauksiin yms. voi se voittaa.